0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Shelternet

Badanie poglądów osób pracujących w gospodarstwach rolnych na temat zadrzewień i zakrzewień śródpolnych

Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne są charakterystycznym elementem krajobrazu obszarów wiejskich w większości krajów w Europie. W wielu miejscach elementy te uległy zniszczeniu. Ubiegamy się o środki unijne na badanie znaczenia i wartości zadrzewień i zakrzewień śródpolnych z perspektywy rolników oraz identyfikację rozwiązań, które pozwolą na przeciwdziałanie ich niszczeniu.

Interesuje nas Państwa zdanie na temat zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Państwa odpowiedzi na poniższą, krótką ankietę (około 5 minut), pozwolą nam lepiej ukierunkować nasze badania.

Ochrona danych

Wszystkie dane pozyskane w tym badaniu będą przetwarzane zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. Otrzyma Pan/Pani możliwość podania swojego adresu e-mail, który będzie używany wyłącznie w celu informowania o postępach i wynikach projektu. NIGDY nie zostanie przekazany żadnej stronie trzeciej, ani wykorzystany w żadnym innym celu. Jeśli zgadza się Pan/Pani na dostarczenie nam danych, prosimy przejść do pierwszego pytania.